Türkçe English Deutsch Russian

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

CANDAN MAKİNA YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.,Plastik Boru Kaynak Makineleri ve Aksesuarları, vana ve bağlantı elemanları üretimi, otomotiv, makine, beyaz eşya ve inşaat sektörlerine yönelik alüminyum ve metal parça üretimi faaliyetlerini gerçekleştiren bir şirket olarak, dünya standartlarına uygun üretim yapmak amacıyla ve vizyon, misyon, ilke ve değerleri doğrultusunda kurduğu Entegre Yönetim Sistemi ve gerçekleştirdiği üretim faaliyetlerinde, kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye duyarlı uygulamaları esas almakta, teşvik etmekte, uygulamaların etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini hedeflemektedir.

Kalite, İş sağlığı ve Güvenliği ile Çevre’ye ait belirleyici rol oynayan süreçlerin performans göstergeleri dikkate alınarak;

v  Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek tehlikeler ve bunların sebep olabileceği risklerinin sağlık ve güvenlik çemberi içerisinde  analiz edilmesi, zararlarının en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması,

v  İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,  

v  Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması,

v  İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması,

v  Tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, kirliliğin kaynağında önlenmesi, 

v  Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilir kaynakların öncelikli kılınması, 

v  Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması,

v  Kalite yönetim sistemi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 

v  Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 

v  İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı ve verimliliğimizi uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltebilecek sürekli iyileştirici yaklaşımların belirlenmesi, 

v  Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

yönündeki faaliyetlerimizi  İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri açısından değerlendirerek, çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin, diğer ilgili taraflarımızın görüş, öneri ve tavsiyelerini dikkate alarak, bütünleşik bir şekilde  kuruluşumuzu yönetip, sektörümüzde örnek bir sanayi kuruluşu olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Kuruluşumuzun Entegre Yönetim Sistemi performansı, işleyişi ve uygunluğu ile politikanın geçerliliği senede en az bir kere üst yönetim tarafından gözden geçirilecektir.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamızın ve faaliyetlerimizin gereği olarak, ürün ve hizmet kalitemiz ile çevre ve iş sağlığı güvenliği uygulamalarımızı belirlenen hedefler çerçevesinde sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ediyoruz.

 Genel Müdür

Durmuş CANDAN

 

 

Yazıcı Dostu   Hit : 9.334

SİTEDE ARA


Bu site geçerli HTM ve CSS dikkate alınarak kod lanmıştır. Tüm Hakları Saklıdır. 2010 Candan Co.

RSS Facebook Twitter Flickr