Türkçe English Deutsch Russian

Entegre Yonetim Sistemi Politikası

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

CANDAN MAKİNA YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., gerçekleştirdiğiüretim faaliyetleri ile birlikte gerek üretim sahası gerekse ofis ortamındakitüm çalışmalarda kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye duyarlı uygulamalarıesas almakta ve teşvik etmektedir.

Candan Makina olarak, vizyon, misyon, ilkeve değerlerimiz doğrultusunda Entegre Yönetim Sistemi kurulmuştur. Bu kapsamdatüm üretim sahası ve ofis alanlarında gerçekleştirilen faaliyetlerin ;kalite,iş sağlığı ve güvenliği,çevreyle ile ilgili yapılan çalışma ve uygulamalarınetkinliğinin sürekli artırılmasını hedefleyen bir entegre yönetim sistemioluşturulmuştur.

Bu yönetim sistemi içerisinde; kalite, işsağlığı ve güvenliği ile çevreye ait belirleyici rol oynayan süreçlerinperformans göstergeleri dikkate alınarak,

·        Ölçülebilir amaç ve hedeflerin izlenmesi,

·        Sektörümüzde yenilik ve gelişmelerin tam zamanında takipedilerek uygulanması ve bu doğrultuda performansın sürekli geliştirilmesi,

·        Kalite yönetim sisteminin, performansını ve işleyişinideğerlendirebilmek için müşteri memnuniyet ve şikâyetlerini izleyerek ve tümürün gerçekleştirme proseslerinde gerekli kontrolleri yaparak uygunsuzluklarıve iyileştirebilir alanları tespit ederek, gerekli düzeltici ve önleyiciaksiyonların planlanması,

·        Hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda kalite, iş sağlığı vegüvenliği ve çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ile yasalmevzuat ve şartlara uyum gösterilmesi ve belirlediği çerçevesinde ahlaki veetik değerlerden asla taviz verilmemesi,

·        Kendi iş sağlığı ve güvenliği şartları ile ilgili yasa veyönetmeliklere, tüm çalışanlarının ve tedarikçilerinin uymasını sağlayarak,kazaları ve meslek hastalıklarının önlemesi,

·        Yıllar içerisinde yapılacak önleme faaliyetleri veyatırımlar ile sıfır kaza ve meslek hastalıkları hedefine ulaşabilmesi,

 

sağlanacaktır.

 

Sahip olduğu çevre duyarlılığı ile hammadde temininden müşterilerimizeürünlerimizin teslimine kadar yürüttüğümüz tüm süreçlerde, çevreseletkilerimizin değerlendirilmesi, tedarikçilerimizin süreçleri ile ürün vehizmetlerini çevre uygulamaları açısından geliştirmek için teşvik edilmesi vegenel çevresel etki ve performansımızı geliştirmek için paydaşlarımızlabirlikte çalışılması hedeflerimiz arasındadır.

 

Kirlenmenin önlenmesine ilişkin çevre hassasiyeti sürekli olarak canlıtutulacaktır.

 

Tüm personelimizin kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye bilincininartırılması, entegre yönetim sistemi politika ve hedeflerini özümsemesi veuygulaması adına yeterlilik ve becerilerinin sürekli geliştirilmesi içingerekli eğitim faaliyetleri planlayarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

 

Kuruluşumuz Entegre Yönetim Sistemi performansı, işleyişi ve uygunluğuile politikanın geçerliliği senede en az bir kere üst yönetim tarafından gözdengeçirilecektir.

 

Periyodik denetimler ile etkinlik ve süreklilik takip edilecektir.

Bu temel entegre yönetim sistemi politikamız çerçevesinde, ürün vehizmet kalitemiz ile çevre ve iş sağlığı güvenliği uygulamalarımızı sürekligeliştirmeyi ve yasal şartlara uymayı taahhüt ediyoruz.

 

Genel Müdür

DurmuşCANDAN

Printer Friendly   Hit : 3.960

SITE SEARCH


This web site designed and coded under XHTML1 and CSS2 standarts .All rights reserved. 2010 Candan Co.

RSS Facebook Twitter Flickr