Türkçe English Deutsch Russian

Entegre Yonetim Sistemi Politikası

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

CANDAN MAKİNA YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.,  Plastik Boru Kaynak Makineleri ve Aksesuarları, vana ve bağlantı elemanları üretimi, otomotiv, makine, beyaz eşya ve inşaat sektörlerine yönelik alüminyum ve metal parça üretimi faaliyetlerini gerçekleştiren bir şirket olarak, dünya standartlarına uygun üretim yapmak amacıyla ve vizyon, misyon, ilke ve değerleri doğrultusunda kurduğu EntegreYönetim Sistemi ve gerçekleştirdiği üretim faaliyetlerinde, kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye duyarlı uygulamaları esas almakta, teşvik etmekte,uygulamaların etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini hedeflemektedir.

Kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ait belirleyici rol oynayan süreçlerin performans göstergeleri dikkate alınarak

 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin  analiz edilerek minimize edilmesi, 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, 
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması,
 • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, 
 •  Tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, kirliliğin kaynağında önlenmesi, 
 •  Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması, 
 •  Çalışanlarımızın,tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması
 • Kalite yönetim sistemi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümanteedilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 
 • Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 
 •  İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızıve verimliliğimizi uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltebilecek sürekli iyileştirici yaklaşımların belirlenmesi, 
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

yönündeki faaliyetlerimizi  İş Sağlığı ve Güvenliği,Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri açısından öncülüğümüzle bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde örnek bir sanayi kuruluşu olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Kuruluşumuzun Entegre Yönetim Sistemi performansı, işleyişi ve uygunluğu ile politikanın geçerliliği senede en az bir kere üst yönetim tarafından gözden geçirilecektir.

Temel Entegre Yönetim Sistemi Politikamızın ve faaliyetlerimizin gereği olarak, ürün ve hizmet kalitemiz ile çevre ve iş sağlığı güvenliği uygulamalarımızı belirlenen hedefler çerçevesinde sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi ve yasal şartlara uymayı taahhüt ediyoruz.

 Genel Müdür

Durmuş CANDAN

Printer Friendly   Hit : 5.267

SITE SEARCH


This web site designed and coded under XHTML1 and CSS2 standarts .All rights reserved. 2010 Candan Co.

RSS Facebook Twitter Flickr